ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Αφορά σε κινηματογραφικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, και τηλεοπτικές σειρές. Η Ιστορία που κατατίθεται πρέπει να είναι έως 2 σελίδες και το Προσχέδιο Σεναρίου (treatment) έως 15 σελίδες.

1) Ανάγνωση τής ιστορίας ή του προσχεδίου με σύντομα σχόλια

Περιλαμβάνει την ανάγνωση τής ιστορίας ή του προσχεδίου με σύντομα σχόλια για την ιδέα, τη δομή και τους χαρακτήρες. (Αποστέλλονται με email)

(κόστος: 100 ευρώ)

2) Ανάγνωση τής ιστορίας ή του προσχεδίου με λεπτομερή σχόλια και προτάσεις

Αναλυτικός σχολιασμός τής ιστορίας ή του προσχεδίου με βελτιωτικές προτάσεις, τόσο σε επίπεδο δραματουργίας, όσο και ως προς τη δυνατότητα που έχει να αναπτυχθεί σε σενάριο. (Αποστέλλονται με email).

(κόστος: 150 ευρώ)

3) Ανάγνωση με λεπτομερή σχόλια, προτάσεις και παρακολούθηση της επανασυγγραφής

Ακόμα πιο αναλυτικός σχολιασμός τής ιστορίας ή του προσχεδίου με βελτιωτικές προτάσεις, τόσο σε επίπεδο δραματουργίας, όσο και ως προς τη δυνατότητα που έχει να αναπτυχθεί σε ταινία. (Αποστέλλονται με email + 2 ωριαίες επικοινωνίες μέσω Skype)

(κόστος: 250 ευρώ)