Αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει μια γραφή (draft) κινηματογραφικού σεναρίου (για ταινία μικρού ή μεγάλου μήκους) και χρειάζονται εκτίμηση ή συμβουλές για τη βελτίωσή του.

1) Ανάγνωση σεναρίου με σύντομα σχόλια

Περιλαμβάνει την ανάγνωση του σεναρίου και σύντομα σχόλια για τη βασική ιδέα, τη δομή, τους χαρακτήρες και τους διαλόγους. (Αποστέλλονται με email)

120_kostos

2) Ανάγνωση σεναρίου με λεπτομερή σχόλια και προτάσεις

Αναλυτικός σχολιασμός τού σεναρίου με προτάσεις για τη βελτίωσή του, τόσο σε επίπεδο δραματουργίας, όσο και στη δυνατότητα που έχει να παραχθεί σε ταινία. (Αποστέλλονται με email + 1 ωριαία  επικοινωνία μέσω Skype)

250_kostos

3) Ανάγνωση με λεπτομερή σχόλια, προτάσεις και παρακολούθηση της επανασυγγραφής

Αφορά σενάρια που βρίσκονται πιο κοντά στην τελική τους μορφή. Δεν χρειάζονται δομικές αλλαγές, αλλά  δουλειά σε επιμέρους θέματά τους. Είναι διαδικασία που μπορεί να γίνει αυτόνομα, ή σαν συνέχεια των προηγούμενων. Η δουλεμένη μορφή του νέου σεναρίου πρέπει να έχει σταλεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την κάθε συνάντηση.  (Αποστέλλονται με email + 2 ωριαίες επικοινωνίες σε διάστημα 3 μηνών μέσω Skype)

500_kostos

4) Πλήρης επιμέλεια σεναρίου και παρακολούθηση επανασυγγραφής

Δεν είναι συν-συγγραφή αλλά πλήρης επιμέλεια του σεναρίου που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω, συχνότερη επικοινωνία με τον επιμελητή, συζήτηση όταν υπάρξει «μπλοκάρισμα» και ότι άλλο από τα τόσα απρόοπτα που προκύπτουν σε κάθε γραφή σεναρίου. (Επικοινωνία με email και έως 5 ωριαίες επικοινωνίες μέσω Skype)

1000_kostos

 

 

Σε όλες τις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ