Αφορά φιλολογική επιμέλεια ή και μετάφραση του Treatment  ή του σεναρίου και οδηγίες για τη σωστή μορφοποίησή τους (layout).

Παρέχουμε μετάφραση τού προσχεδίου ή του τελικού σεναρίου στις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες.

  1. Φιλολογική επιμέλεια προσχεδίου σεναρίου (έως 15 σελ)

70_kostos

  1. Φιλολογική επιμέλεια ολοκληρωμένου σεναρίου

125_kostos

  1. Μετάφραση στα Αγγλικά/ Γαλλικά/ Γερμανικά

Οι μεταφράσεις γίνονται σε ολοκληρωμένα σενάρια ή προσχέδια σεναρίων που έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα παρεχόμενα προγράμματα.

xreosi_ana_lexi

Σε όλες τις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ