Αφορά κινηματογραφικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους και τηλεοπτικές σειρές. Αν έχετε ήδη γράψει μια Σύνοψη (έως 2 σελίδες) ή ένα Treatment (έως 15 σελίδες).

1) Ανάγνωση τής ιστορίας ή του προσχεδίου με σύντομα σχόλια

Περιλαμβάνει την ανάγνωση τής ιστορίας ή του προσχεδίου με σύντομα σχόλια για την ιδέα, τη δομή και τους χαρακτήρες. (Αποστέλλονται με email)

100_kostos

2) Ανάγνωση τής ιστορίας ή του προσχεδίου με λεπτομερή σχόλια και προτάσεις

Αναλυτικός σχολιασμός τής ιστορίας ή του προσχεδίου με βελτιωτικές προτάσεις, τόσο σε επίπεδο δραματουργίας, όσο και ως προς τη δυνατότητα που έχει να αναπτυχθεί σε σενάριο. (Αποστέλλονται με email).

150_kostos

3) Ανάγνωση με λεπτομερή σχόλια, προτάσεις και παρακολούθηση της επανασυγγραφής

Ακόμα πιο αναλυτικός σχολιασμός τής ιστορίας ή του προσχεδίου με βελτιωτικές προτάσεις, τόσο σε επίπεδο δραματουργίας, όσο και ως προς τη δυνατότητα που έχει να αναπτυχθεί σε ταινία. (Αποστέλλονται με email + 2 ωριαίες επικοινωνίες μέσω Skype)

250_kostos

Σε όλες τις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ